Minar CAT

És fàcil! A la cartera vagi a ajuda -> finestra de depuració -> consola i després escrigui a la consola "setgenerate true" o "setgenerate true 1" i premi la tecla enter per utilitzar només un fil (mantingui la CPU parcialment lliure). Per verificar l'estat del minat, l'ordre és "getmininginfo".

1. Descarregui la cartera (Mac o Windows).

2. Executi la cartera i fagi clic a ajuda.

3. Fagi clic a la finestra de depuració.

4. Cliqui a la consola.

5. Escrigui a la línia d'ordres "setgenerate true" o "setgenerate true 1" i premi enter (per utilitzar només un fil).

Ara està minant CAT i ajudant Catalunya!

6. Per verificar l'estat del minat escrigui "getmininginfo" i premi enter.